Välkommen till kennel CRONY
Grundad 1958 av Ulla Eriksson
Långhårig collie sedan 1958
Innehavare av HAMILTON-plaketten, SKK:s förnämsta utmärkelse för uppfödare
Shetland sheepdog sedan 1967
Ägare: Eva Eriksson Internationell utställningsdomare för många raser

Sheltie

Galleri

Information

Hur hittar man hit (coordinates)!

English

Collie

"Eddie"

"collie-grupp"

"Paolo"
Några av kennelns hundar
Börje Eriksson
Ändtorpsvägen 3
S-61190 Ålberga
Tel.+ fax: +46 (0)155 72127, 070 8721270
e-mail: erikssonalberga@gmail.com

"SKK-logga"
Eva Eriksson
Åtorpsvägen 7
S-61190 Ålberga
Tel.: +46 (0)70 3337654
e-mail: evaerikssonalberga@hotmail.com