Kennel Crony:  Hur hittar man/coordinates

Ankomst från norr (Stockholm):
Tag avfart 128 från motorvägen. Följ skyltning mot Ålberga.
Ankomst från norr (Katrineholm):
Följ väg från Björkvik tills den slutar på väg 800. Kör höger och följ vägvisare mot Ålberga.
Ankomst från söder (Norrköping):
Tag avfart 127 från motorvägen. Följ skyltning mot Nyköping. Efter c:a 10 min. skylt höger mot Ålberga.

I samhället kör vänster mot Ö Husby.
Efter c:a 200 m kör under en järnvägsundergång.
Sväng omedelbart (10 m) vänster på liten grusväg. Håll vänster.
Efter 400 m slutar vägen på vår gårdsplan.


Koordinater(coordinates): 
X = 16 58 95 21   Y = 58 72 30 20
N = 58 deg 43 min 22.9 sec   E = 16 deg 35 min 22.3 sec
Tillbaka till sheltielistan
Tillbaka till collielistan
Tillbaka till entré sidan
Back to entry page
Back to sheltie gallery
Back to collie gallery